بانیان ایده های نوآورانه-بان :: انجمن ها :: كارگروه مخترعين و مبتكرين :: عمومي
 
<< موضوع قبلی | موضوع بعدی >>
40 اصل تریز
مدیران: موسسه بان
نویسنده ارسال
موسسه بان
دوشنبه 23 فروردين 1389, 17:27 بعدازظهر

اعضا #1
ثبت نام در: چهارشنبه 13 آبان 1388, 10:35 قبل‏ازظهر
نامه ها: 27
تشکر شده 1 بار در 1پست
اصل 1 - جداسازی
الف) جسم را به اجزای جدا از هم تقسیم کنید.
ب) جسم را به صورت قطعه قطعه در آورید.
ج) میزان قطعه قطعه بودن جسم را افزایش دهید.
مثال: تقسیم شدن تسمه نقاله به نوارهای باریک، باعث کارایی بیشتر آن شده است.
 
اصل 2- استخراج
الف) مشخصه یا قطعه ای مزاحم جسم را از آن جدا کرده یا حذف کنید.
ب) تنها مشخصه یا قطعه لازم را برگزیند.
مثال: استفاده از نوار آموزشی یک سمینار به جای رفتن به خود سمینار برای صرفه جویی در هزینه های آموزش (جدا کردن قسمت مفید که همان مطالب ارائه شده در نوار آموزشی است که تنها مشخصه لازم است.)
مثال: استفاده از مترسک به جای آدم برای فراری دادن پرندگان از مزارع (گزینش فرم بدن از سایر مشخصات انسان).
اصل 3- کیفیت موضعی
الف) از ساختار همگن یک جسم یا محیط خارجی (عملکرد بیرونی)، به سوی ساختار ناهمگن گذر کنید.
ب) اجرای مختلف جسم را به انجام کارکردهای مختلف وا دارید.
ج) هر قسمت از جسم را، در شرایطی که عملکرد آن مطلوب تر است قرار دهید.
مثال: مداد پاک کن: یک طرف آن برای نوشتن و یک طرف دیگر برای پاک کردن لذا هر طرف آن از کیفیت موضعی مختلفی برخوردار ست.
مثال: چکش دوسر که از یک طرف آن برای کوباندن میخ و از طرف دیگر آن برای کشیدن میخ استفاده می شود.
اصل 4 - عدم تقارن
الف) فرم تقارن یک جسم را با فرم نامتقارن آن جایگزین کنید.
ب) در صورتی که جسم موجود نامتقارن است میزان عدم تقارن آن را افزایش دهید.
مثال: کلیدها معمولا غیر متقارن و غیر شبیه بهم هستند.
مثال: پلاک سه شاخه ای برق برای رعایت سیم فاز و نول به صورت غیر متقارن است تا فقط از یک طریق در پریز مربوطه وارد شود.
مثال: عینک هم از نظر افقی غیر متقارن هست و هم از نظر نوع عدسی متناسب با هر چشم و احتمالاْ با کانون های نوری متفاوت است.
اصل 5 - ترکیب کردن (ادغام کردن)
الف) اجسام مشابه یا اجسامی را که برای انجام عملکردهای پیاپی در نظر گرفته شده اند به صورت مکانی با یکدیگر ترکیب کنید.
ب) عملکردهای مشابه یا پیاپی را به صورت زمانی با یکدیگر ترکیب کنید.
مثال: ترکیب آب گرم و سرد توسط شیرهای ترکیبی.
مثال: استفاده از کاتریج رنگی در پرینتر برای ترکیب رنگ ها.
اصل 6 - جامعیت
به منظور رفع نیاز به چند جسم، یک جسم می تواند عملکرد های چند گانه ای ارائه دهد.
مثال: چاقوی ارتشی سویسی (چند کاره)
مثال: آچار فرانسه که با تغیر اندازه آن می توان برای باز و بسته کردن پیچ های مختلف از آن استفاده کرد.
اصل 7 - تو در تو بودن
الف) جسمی را داخل جسم دوم و جسم دوم را نیز داخل جسم سوم قرار دهید.
ب) جسمی از داخل حفره ای در جسم دیگر بگذرانید.
مثال: آنتن های تلسکوپی و تو درتو
مثال: متر اندازه گیری فنری
مثال: عروسک های روسی تو درتو
مثال: میز و صندلی های در هم رو
مثال: ظروف و وسایل آشپزخانه تو درتو
 
اصل 8 - عامل تعادل و توازن
الف) وزن جسم را به وسیله اتصال دادن آن با جسم دیگری که دارای نیروی بالا برنده است، جبران کنید.
ب) وزن جسم را به وسیله نیروهای آیرودینامیکی یا هیدرودینامیکی جبران کنید.
مثال: کیسه هوا (آبدان) ماهی برای حفظ تعادل آن در آب
مثال: بال عقب ماشین های مسابقه ای برای حفظ تعادن آنها در سرعت های بالا
 
اصل 9 - مقابله پیشاپیش
الف) در صورتی که لازم است عملکردی انجام شود، مقابله پیشاپیش نسبت به آن را مد نظر داشته باشید.
ب) در صورتی که لازم است جسمی تحت کشش باشد، کشش متضاد آن را پیشاپیش مد نظر داشته باشید.
مثال: لباس قلعی ضد اشعه X
 
اصل 10 - کنش پیشاپیش
الف) کنش مورد نیاز را به صورت کلی و جزئی، پیشاپیش انجام دهید.
ب) به اجسام طوری نظم بدهید که بدون اتلاف وقت در زمانی که منتظر کنش هستند، وارد عمل شوند. (در مناسب ترین وضعیت)
مثال: دیوارهای پیش ساخته
مثال: مرغ پرکنده و از قبل آماده شده
 
اصل 11- حفاظت پیشاپیش
قابلیت اطمینان نسبتا پایین یک جسم را با یک حرکت خنثی کننده، پیشاپیش جبران کنید.
 
اصل 12 - هم پتانسیلی
شرایط کار را طوری تغییر دهید که لازم نباشد جسمی بالا رفته یا پایین بیاید.
مثال: استفاده از قفل کانال برای حر کت کشتی از یک سطح به سطح دیگر.
 
اصل 13 - معکوس کردن
الف) به جای عملکردی که توسط مشخصات مساله تحمیل شده عملکرد مخالف آن را به کار گیریم.
ب) شئ را به یک قطعه متحرک تبدیل کنید، یا اینکه قطعات غیر متحرک را متحرک ساخته و محیط خارج را غیر متحرک نماید.
مثال: یک شرکت آمریکایی نوشابه ای با نام تجاری dnL به بازار عرضه کرده که معکوس نام تجاری 7up است و از این ایده بسیار سود برده است.
 
اصل 14 - کروی ساختن
الف) قطعه های خطی و سطوح مسطح را با قطعات و سطوح خمیده و همچنین اشکال مکعبی را با اشکال کروی تعویض کنید.
ب) از غلتک ها، توپ ها و مارپیچ ها استفاده کنید.
 
اصل 15- پویایی
الف) مشخصات جسم یا محیط خارج را به گونه ای بسازید که برای عملکرد بهینه، عملیات در هر مرحله به طور خودکار تنظیم شود.
ب) جسم را به عناصری تقسیم کنید که بتوانند به صورت مرتبط با هم، موقعیت خود را تغییر دهند.
ج) در صورتی که جسمی غیر قابل حرکت یا قابل تعویض کنید.
مثال: صندلی تا شو
 
اصل 16- عملکرد ناقص، بیش از حد یا مازاد
اگر به دست آوردن 100% یک اثر مطلوب مشکل است، برای ساده سازی مساله مقداری کمتر یا بیشتر از آن را به دست آورید.
 
اصل 17 - حرکت به ابعادی جدید
الف) مسائل مربوط به حرکت خطی جسم را با امکان پذیر ساختن حرکت در دو بعد، برطرف کنید (در راستای یک سطح). به نحو مشابه، مسائل مربوط به حرکت جسم در یک صفحه را با امکان پذیر ساختن حرکت در سه بعد، برطرف نمایید.
ب) به جای آرایش اجسام در یک لایه، آرایشی چند لایه ای را به کار ببرید.
ج) جسم را کج کرده یا بر روی لبه خود بچرخانید.
د) تصاویر را بر روی سطوح مجاور یا عقب جسم بیاندازید.
 
اصل 18- ارتعاش مکانیکی
الف) جسم را به ارتعاش وا دارید.
ب) اگر جسم در حال نوسان است، فرکانس آن را تا حد فرا صوت افزایش دهید.
ج) فرکانس تشدید را به کار بگیرید.
د) به جای ارتعاشات مکانیکی از ارتعاشات پیزو استفاده کنید.
ه) ارتعاشات فرا صوت و میدان الکترومغناطیسی را با هم به کار بگیرید.
 
اصل 19 - عملکرد دوره ای
الف) به جای عملکرد مستمر از یک عملکرد دوره ای (ضربه ای) استفاده کنید.
ب) در صورتیکه یک عملکرد هم اکنون دوره ای است، فرکانس آن را عوض کنید.
ج) از توقف های بین ضربه ها برای تامین کنش های اضافی بهره بگیرید.
 
اصل 20 - تداوم کنش مفید
الف) عملکرد را بدون توقف به انجام برسانید، در این حال باید تمام قطعات جسم به طور مستمر و با ظرافت کامل، در حال کار باشند.
ب) یک حرکت زاید و واسطه ای را حذف کنید.
مثال: استفاده از پرینتری که هم در موقع رفت و هم در موقع برگشت کاتریج آن عمل پرینت را انجام می دهد. (تداوم کنش مفید)
 
اصل 21- حمله سریع
عملکرد زیان بار یا خطرناک را با سرعت بسیار بالا به انجام برسانید.
مثال: بهره گیری از دریل پر سرعت برای تراش دندان بدون احساس درد.
 
اصل 22- تبدیل ضرر به سود
الف) یک اثر زیان بار یا یک عامل زیان بار محیطی را برای به دست آوردن یک اثر مثبت به کار بگیرید.
ب) با ترکیب یک عامل زیان بار با یک عامل زیان بار دیگر، آن را از میان بردارید.
ج) مقدار کنش زیان بار را تا جایی که ضررهای آن بر طرف شود، افزایش دهید.
 
اصل 23- باز خورد
الف) بازخورد را ارائه کنید.
ب) در صورتی که بازخورد هم اکنون موجود است، آن را معکوس کنید.
 
اصل 24- واسطه و میانجی
الف) برای انتقال یا انجام یک عملکرد، از یک جسم واسطه استفاده کنید.
ب) جسم به طور موقت به جسم دیگری که حذف کردن آن آسان است، متصل کنید.
 
اصل 25- خدمت دهی به خود
الف) کاری کنید که شئ مورد نظر کارهای خدماتی، کارکردهای کمکی و عملیات مربوط به تعمیرات خود را، خود انجام دهد.
ب) از زایدات مواد و انرژی استفاده کنید.
 
اصل 26- کپی کردن
الف) به جای استفاده از جسمی که ساختار پیچیده دارد، گران قیمت و حساس است و کار با آن راحت نیست، از کپی ساده و ارزان قیمت آن استفاده کنید.
ب) یک جسم یا سیستمی متشکل از چند جسم را با کپی و یا تصاویر اپتیکی آن تعویض کنید برای کوچک و بزرگ کردن تصویر می توانید از یک مقیاس استفاده کنید.
ج) در صورتی که از کپی های اپتیکی با نور معمولی استفاده می کنید آنها را با نوع مادون قرمز یا ماورای بنفش تعویض کنید مثال: استفاده از زیور آلات بدلی به جای اصلی
 
اصل 27- استفاده از جسم ارزان قیمت با عمر کوتاه به جای جسم گران قیمت و با دوام
یک جسم گران قیمت را با مجموعه ای از اجسام ارزان قیمت تعویض کرده و از برخی مشخصا ت چشم پوشی کنید (برای مثال عمر طولانی).
مثال: استفاده از کبریت به جای فندک برای روشن کردن سیگار
مثال: استفاده از وسایل یک بار مصرف (نظیر ظروف - دستمال - تیغ - فندک - دوربین - موبایل - پیش بند کودک - مسواک - لباس آزمایشگاه - کلاه و غیره)
 
اصل 28- تعویض یک سیستم مکانیکی
الف) سیستم مکانیکی را با یک سیستم نوری صوتی یا بویایی تعویض کنید.
ب) از میدان های الکترونیکی، مغناطیسی یا الکترو مغناطیسی برای اثر گذاری بر جسم استفاده کنید.
ج) میدان ها را تعویض کنید.
د) یک میدان را به همراه ذرات فرو مغناطیس به کار ببرید.
 
اصل 29- استفاده از ساختار پنوماتیک یا هیدرو لیک

قطعات جامد یک جسم را با مایع یا گاز تعویض کنید این قطعات برای باد شدن می توانند از هوا یا آب استفاده کنند، همچنین می توانید بالش های هوا یا هیدرواستاتیک را به کار بگیرید.
 
اصل 30- پرده های انعطاف پذیر یا پوسته های نازک
الف) ساختار معمول را با غشای انعطاف پذیر و پرده های نازک تعویض کنید.
ب) یک جسم را به وسیله پرده های نازک غشای ظریف از محیط خارج آن جدا کنید.
 
اصل 31 - استفاده از متخلخل
الف) جسم را متخلخل نموده یا از اجرای متخلخل اضافی استفاده کنید (به صورت محتویات داخلی، روکش و غیره)
ب) در صورتی که جسم هم اکنون متخلخل است، حفره ها را پیشاپیش با ماده ای پر کنید.
 
اصل 32- تعویض رنگ
الف) رنگ جسم یا محیط اطراف آن را تغییر دهید.
ب) شفافیت جسم یا محیط اطراف آن را تغییر دهید.
ج) به منظور مشاهده بهتر اجسام یا اشیایی که دیدن آنها مشکل است، از مواد افزودنی رنگین استفاده کنید.
د) در صورتی که هم اکنون از چنین مواد افزودنی استفاده می شود، از علایم درخشان یا اجزای ردیاب استفاده کنید.
مثال: شیشه الکترو کرومیک (تغییر رنگ بر اساس تابش نور)
 
اصل 33- همجنس و همگن سازی
کاری کنید که اجسام با جسم اولیه هم جنس خود، یا جنسی با رفتار مشابه جنس خود، تعامل داشته باشند.
 
اصل 34- ردکردن و باز سازی قطعات
الف) پس از تکمیل یک عملکرد و یا بی استفاده شدن یک جزء از جسم، آن را دور انداخته یا تغییر دهید (مثلا آن را تخریب یا حل کنید یا بخار نمایید)
ب) هر قطعه استفاده شده جسم را سریعاً بازسازی کنید.
مثال: پوکه گلوله مسلسل یا تفنگ پس از شلیک بلا مصرف بوده و بیرون انداخته می شود.
 
اصل 35- تغییر خواص فیزیکی و شیمیایی یک جسم
حالت کلی یک جسم، تراکم چگالی، میزان انعطاف پذیری و یا دمای جسم را عوض کنید.
مثال: صابون مایع
 
اصل 36 - تغییر فاز
اثری را که زمان تغییر فاز یک ماده اتفاق می افتد، به کار بگیرید نمونه های زمان تغییر حجم یا زمان تغییر حجم یا زمان آزاد سازی یا جذب انرژی هستند.
 
اصل 37- انبساط حرارتی
الف) از انبساط (انقباض) یک ماده به کمک حرارت (سرما) استفاده کنید.
ب) از مواد متفاوت با ضرایب انبساط حرارتی متفاوت بهره بگیرید.
مثال: سویچ های حرارتی
 
اصل 38 - استفاده از اکسید کننده های قوی
الف) هوای معمولی را با هوای غنی شده جایگزین کنید.
ب) هوای غنی شده را با اکسیژن جایگزین کنید.
ج) در داخل اکسیژن یا هوا، ماده را در معرض اشعه یونیزه کننده قرار دهید.
د) از اکسیژن یونیزه شده استفاده کنید.
مثال: کپسول غواصی
 
اصل 39 - محیط بی اثر
الف) محیط معمولی را با محیط بی اثر تعویض نمایید.
ب) فرایند را در خلا به انجام برسانید.
 
اصل 40 - مواد مرکب

ماده همگن را با یک ماده مرکب جایگزین کنید.


برگرفته از سایت: طراحی صنعتی ایرانی
بازگشت به بالا
تعداد 1 کاربر از موسسه بان برای این پست سودمند تشکر کرده اند :
 Hamed Movaghari (پنجشنبه 10 فروردين 1391 - 16:00:59)
B.H.R
چهارشنبه 22 ارديبهشت 1389, 16:55 بعدازظهر
behnoodhr

اعضا #4
ثبت نام در: جمعه 11 دي 1388, 13:20 بعدازظهر
نامه ها: 121
تشکر شده 2 بار در 2پست
این 40 اصل تنها بخش کوچکی از دانش تریز هستش..
مهمترین موضوعی ای که به شما کمک میکنه تا خلاقیت در همه امور داشته باشید تفکر خلاق و نظام منده..
تریز به فارسی ترجمه شده "نوآوری نظام یافتـــــه"
در تریز اصل و اساس این است که نظام مند فکر کنیم نه پراکنده..
تـــــــــــریز به ما یاد میده که تفکری نظام مند داشته باشم و از این اصول در اختراعات و حتی زندگی روزمره استفاده کنیم در جهت حل تناقض ها و مسائل...
بازگشت به بالا
تعداد 1 کاربر از B.H.R برای این پست سودمند تشکر کرده اند :
 Hamed Movaghari (پنجشنبه 10 فروردين 1391 - 16:01:02)
Hamed Movaghari
دوشنبه 30 خرداد 1390, 16:03 بعدازظهر

اعضا #69
ثبت نام در: دوشنبه 30 خرداد 1390, 15:56 بعدازظهر
نامه ها: 1
تشکر شده 0 بار در 0پست
با تشکر مطالب شما واقعا مفید هستند


سایت شخصی http://hmovaghari.ir
خرید شارژ آنلاین http://charj.hmovaghari.ir
وبلاگ http://hmovaghari.blogfa.com
فروشگاه http://hmovaghari.dpkala.com
طراحی سایت www.SPIDERZONE.ir
بازگشت به بالا
B.H.R
جمعه 3 تير 1390, 11:01 قبل‏ازظهر
behnoodhr

اعضا #4
ثبت نام در: جمعه 11 دي 1388, 13:20 بعدازظهر
نامه ها: 121
تشکر شده 2 بار در 2پست
خواهش میکنم ، امیدوارم مورد استفاده هم باشه..
بازگشت به بالا
تعداد 1 کاربر از B.H.R برای این پست سودمند تشکر کرده اند :
 Hamed Movaghari (پنجشنبه 10 فروردين 1391 - 16:01:06)
20180327yuanyua
سه شنبه 7 فروردين 1397, 06:13 قبل‏ازظهر
اعضا #188
ثبت نام در: سه شنبه 7 فروردين 1397, 05:45 قبل‏ازظهر
نامه ها: 94
تشکر شده 0 بار در 0پست
louboutin shoes
coach factory outlet
gucci outlet
ugg outlet store
coach factory outlet online
michael kors
moncler jacket
nfl jerseys
adidas outlet online
birkenstock sale
adidas yeezy boost
birkenstock sandals
nike air max 97
new balance outlet
adidas nmd r1
air max outlet
louis vuitton handbags
coach factorty outlet online
fred perry polo shirts
cheap oakley sunglasses
coach outlet store online clearance
michael kors outlet store
michael kors
pandora charms sale
pandora charms outlet
timberland outlet
kate spade handbags
coach factory outlet online
vans outlet store
coach outlet online
philipp plein
michael kors outlet online
birkenstock outlet store
nike zoom
coach outlet online
cheap ray ban sunglasses
nike sneakers
coach outlet online
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
timberland outlet
ugg boots outlet
coach outlet online
adidas nmd r1
canada goose jackets
supra for sale
adidas
coach outlet online
adidas nmd runner
coach outlet store online
coach factory outlet online
moncler sale
mlb jerseys cheap
coach outlet online
cheap jordan shoes
kate spade outlet store
pandora charms
moncler outlet online
polo ralph lauren outlet online
michael kors bags
pandora charms outlet
uggs
valentino
jordan shoes for sale
pandora charms outlet
cheap jordans free shipping
coach outlet canada
timberland boots
timberland outlet store
adidas sneakers
canada goose outlet store
coach outlet
ralph lauren
canada goose outlet online
ray ban sunglasses discount
ugg outlet
oakley sunglasses for women
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
mlb jerseys
coach factory outlet
yeezy shoes
pandora charms outlet
coach outlet online
polo ralph lauren outlet
louboutin outlet
salvatore ferragamo outlet
nike outlet online
ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
michael kors outlet store
columbia sportswear outlet
canada goose jackets
ralph lauren uk
cheap jordan shoes
ray ban sunglasses discount
pandora charms
ugg outlet online
michael kors
pandora charms
coach factory outlet online
red bottom
ralph lauren uk
new balance outlet store
nike outlet
cheap jordans for sale
cheap air jordans
longchamp bags
harden vol 1
canada goose sale
ugg canada
coach outlet online
cheap jordans
jordans
uggs outlet
pandora jewelry
louis vuitton outlet
kate spade outlet online
ugg boots women
discount oakley sunglasses
ugg boots
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren
coach outlet store online
fitflops sale
yeezy boost
christian louboutin shoes
ferragamo shoes
longchamps
coach outlet online
louis vuitton outlet online
ralph lauren outlet online
ralph lauren outlet online
canada goose jackets
canada goose coats
ugg outlet online
coach outlet online
polo ralph lauren
ray ban sunglasses sale
adidas outlet store
canada goose sale
cheap air jordans
canada goose jacket
adidas originals
birkin handbags
canada goose jackets
pandora jewelry
louis vuitton factory outlet
birkenstock shoes outlet
moncler uk
canada goose sale
adidas nmd r1
kate spade handbags
mbt
michael kors outlet store
yeezy boost 350
kate spade outlet online
longchamp bags
michael kors handbags
yeezy shoes
pandora sale clearance
michael kors bags
coach outlet online
ralph lauren
adidas campus shoes
oakley sunglasses outlet
red bottoms
burberry handbags
coach factory outlet online
fitflop shoes
coach factory outlet online
coach outlet online
philipp plein outlet
cheap oakley sunglasses
nike outlet store
kate spade outlet
retro 11
adidas yeezy shoes
tory burch outlet online
jordan shoes
canada goose parka
canada goose jackets
pandora rings
prada shoes
ralph lauren outlet online
canada goose
fred perry shirts
air max 90
puma outlet
air max
mbt
canada goose coats
moncler pas cher
nike outlet store
canada goose jackets
canada goose
birkenstock shoes
ugg boots sale
polo ralph lauren outlet online
nike sneakers
moncler outlet online
moncler
pandora jewelry
adidas yeezy
michael kors outlet online
michael kors outlet store
cheap jordan shoes
fitflop sandals
polo ralph lauren outlet online
cheap ugg boots
mulberry outlet uk
cheap nike shoes
pandora outlet
adidas outlet
cheap oakley sunglasses
bottes ugg
air jordans
birkenstock uk
moncler outlet online
mlb jerseys cheap
cheap air jordans
adidas superstars
nike outlet store online
supreme uk
canada goose coats
converse outlet
burberry outlet online
vans outlet
moncler sale
asics outlet
hermes bags
mbt shoes sale
supra for sale
salvatore ferragamo shoes
michael kors outlet clearance
air max
adidas yeezy boost
ray bans
ugg outlet store
coach factorty outlet online
ugg boots outlet
coach outlet store online
kate spade outlet
discount ray ban sunglasses
canada goose sale
canada goose jackets
oakley sunglasses outlet
coach outlet store
yeezy boost 350
cheap nfl jerseys wholesale
mlb jerseys wholesale
mulberry handbags
canada goose jackets
longchamp sale
ralph lauren outlet online
canada goose jackets
coach factory outlet
reebok outlet
michael kors outlet clearance
adidas shoes
hermes bags
michael kors outlet
cheap jordan shoes
tory burch outlet store
uggs on sale
prada outlet online
ugg outlet
hermes handbags
canada goose jackets
michael kors outlet online
mcm bags
michael kors outlet store
mulberry
ecco outlet
adidas ultra boost
ugg boots
north face outlet
adidas nmd runner
coach factory outlet online
ugg boots
moncler outlet online
fitflops sale
adidas outlet store
coach factory outlet online
nfl jerseys
pandora charms sale clearance
christian louboutin sale
ray ban sunglasses outlet
ugg boots
canada goose
ecco shoes for women
coach outlet online
ray ban glasses
adidas outlet online
the north face outlet
moncler jackets
tory burch shoes
supreme clothing
cheap jordan shoes
skechers outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet online
nike outlet store
adidas store
converse all star
canada goose jackets
michael kors outlet store
nike air max 2018
canada goose jackets
oakley sunglasses outlet
yeezy boost 350
ralph lauren outlet online
pandora charms sale clearance
pandora jewelry outlet
polo ralph lauren outlet online
canada goose
fitflops sale clearance
pandora jewelry outlet
fitflops sale clearance
coach outlet online
nike shoes
ferragamo outlet
yeezy boost 350
ugg boots
coach factory outlet online
coach factory outlet
moncler coats
canada goose coats
nmd adidas
air max shoes
hermens
birkenstock outlet
moncler coats
canada goose jackets
christian louboutin shoes
longchamp outlet
canada goose jackets
ray ban sunglasses outlet
adidas yeezy
canada goose jackets
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale
supreme shirts
the north face jackets
nba jerseys wholesale
uggs outlet
ugg boots
ugg sale
coach outlet online
polo outlet online
nba jerseys cheap
michael kors uk
nike air max 2018
adidas yeezy boost
pandora uk
caterpillar boots
birkenstock sale
cheap ugg boots
coach outlet online
ralph lauren outlet
louis vuitton factory outlet
mcm outlet store
coach outlet store online
kate spade outlet online
fitflops sale
kate spade handbags
michael kors outlet online
supreme shirts
yeezy shoes
gucci outlet online
canada goose sale
hermes bag
ralph lauren sale
louboutin outlet
canada goose coats
air jordan shoes
hermes outlet
coach factory outlet online
polo ralph lauren outlet
cheap jordan shoes
moncler uk
ralph lauren uk
pandora charms sale
red bottom heels
valentino outlet
louis vuitton outlet store
canada goose jackets uk
cheap oakley sunglasses
pandora charms sale clearance
nike air max 97
michael kors outlet
canada goose
ralph lauren outlet online
pandora charms sale clearance
pandora outlet
longchamp outlet store
canada goose jackets
oakley sunglasses outlet
polo ralph lauren outlet
moncler jackets
michael kors outlet store
ugg boots
coach outlet online
uggs outlet
adidas yeezy boost 350
birkenstock uk
coach outlet store
cheap air max
uggs outlet
ugg canada
adidas superstar shoes
kate spade outlet online
birkenstock outlet
air jordan retro
tory burch handbags
fitflop sandals
adidas nmd r1
coach factory outlet
pandora jewelry store
ralph lauren outlet
christian louboutin shoes
cheap jordans
vrefreg
بازگشت به بالا
 

پرش به:     بازگشت به بالا

تشکیل اتحادیه از انجمن: آر،اس،اس 0.92 تشکیل اتحادیه از انجمن: آر،اس،اس 2.0 تشکیل اتحادیه از انجمن: آر،دی،اف

کرپی، گارانتی تخصصی تبلت در ایران

نام کاربری:             رمز عبور:

[ ]
[ ]
منوی اصلی


تیم والیبال بانوان کرپی
اطلاعات بیشتر >>
تمامی حقوق سایت متعلق به موسسه بان میباشد.