عنوان خبرارائه خدمات تعمیرات تبلت به پرسنل و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(شاخه: اخبار موسسه بان)
ارسال شده توسط موسسه بان
جمعه 30 مرداد 1394 - 10:48:19


مرکز خدمات تبلت کرپی به پرسنل و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر خدمات تعمیرات تبلت ارائه میکند.
طی توافق با این دانشگاه مرکز خدمات تبلت کرپی با شرایط ویژه به پرسنل و اساتید محترم این دانشگاه خدمات تعمیرات تبلت را ارائه میدهد.
از اول شهریور 1394 بسته های معرفی و بن ارسال تبلت به مرکز خدمات تبلت کرپی جهت استفاده کارکنان و اساتید در "تعاونی چند منظوره" این دانشگاه قابل ارائه میباشد.این خبر از طرف بانیان ایده های نوآورانه-بان
( http://bnco.ir/news.php?extend.113 )