عنوان خبربهار 1395 آغاز دنیای نو..
(شاخه: اخبار موسسه بان)
ارسال شده توسط موسسه بان
يكشنبه 1 فروردين 1395 - 17:32:22

بهار یعنی زمستان همیشگی نیست..
با رویش مجدد جوانه ها در بهار همراه میشویم و شروعی تازه را رقم میزنیم. چه زیباست همچو طبیعت نو شویم و تازه باشیم.
سال پیش رو همچو دفتری خالی است و از امروز آنچه ما انجام میدهیم در صفحات آن نقش میبندد پس هر روز امسال را بهتر و پر ثمرتر از گذشته میگذرانیم. سال 1395 سال تغییر خواهد بود، تغییر هر آنچه که در بهترین شکل خود نیست.

بر این باوریم که با تلاش و ایده هایی نوآورانه میتوان فردایی زیبا را رقم زد.


این خبر از طرف بانیان ایده های نوآورانه-بان
( http://bnco.ir/news.php?extend.115 )